Informace z dopravní komise

12. prosince 2016 proběhlo jednání

- Rada města uložila dopravní komisi najít řešení parkování v ulici B. Němcové ve spolupráci s komisí stavební do konce února 2017

- Informace o připravovaných dopravních akcích na rok 2017

- Realizace staveb

- Generel bezbariérového řešení komunikací v Dačicích - představen koncept studie generelu bezbariérovosti.

- Generel dopravy v Dačicích má být hotov do poloviny roku 2017

- Představení koncept studie variantního řešení severního obchvatu města. (mám pouze tento špionážní snímek)

 

Martin Schlosser

21. 12. 2016