MUDr. Zdeněk Faltus, kandidát do Senátu za volební obvod 52

Chci, aby moje děti mohly být hrdé na to, v jaké zemi žijí. Záleží mi na tom, aby se zde cítily bezpečně a věřily ve svou budoucnost. Proto kandiduji za hnutí ANO do Senátu.

V případě mého zvolení senátorem se budu aktivně zasazovat především o tyto priority:

 

Udržení mladých lidí v našem regionu

Vytvoření dlouhodobé vize a strategie rozvoje Jihlavy a celého regionu

Výraznou podporu města a kraje pro vznik a rozjezd nových podnikatelských projektů

Vytvoření nových pracovních míst v rámci jihlavské průmyslové zóny

Další zlepšování podmínek, které umožňují práci na dálku

Zajištění dlouhodobě udržitelného financování sportu a kulturních akcí v regionu.

 

Efektivně fungující zdravotnictví dostupné pro všechny obyvatele

Možnost vyšších plateb od zdravotních pojišťoven pro lékaře a lékárníky působící v malých obcích a dalších špatně dopravně dostupných lokalitách

Zavedení svozových mikrobusů pro dopravu z malých obcí k lékaři a zpět včetně dačického

 mikroregionu

Vznik moderních center jednodenní medicíny, která se mohou stát ekonomicky efektivní cestou, jak zachovat špičkovou zdravotní péči i v menších městech

Snížení administrativní zátěže lékařů a dalšího zdravotnického personálu podporou smysluplné elektronizace a zefektivňováním procesů ve zdravotnictví.

 

Zlepšení dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti Jihlavska

Co nejrychlejší dobudování obchvatu Jihlavy

Vybudování rychlého železničního spojení Jihlavy s Prahou a Brnem

Výstavbu nového společného terminálu místní i dálkové hromadné dopravy na okraji Jihlavy

Vybudování chodníků v průmyslové zóně v Dačicích

 

Rychlou vymahatelnost práva a zajištění bezpečnosti pro všechny slušné lidi

Zavedení pravidla třikrát a dost do trestního a přestupkového práva

Větší vyváženost legislativy regulující práva pachatelů a obětí trestných činů

Zkrácení doby trvání soudního procesu snížením možností obstrukcí ze strany obžalovaných a jejich advokátů

Snižování administrativní zátěže soudců i soudů

Další účelné zavádění nových technologií do práce soudů

Podporu profesního uplatnění mladých lidí v soudnictví

17. 8. 2016