Slovo místostarosty

říjen 2016

S blížící se topnou sezónou určitě mnohé z Vás napadají otázky ohledně dění v Teplospolu a.s., potažmo Dačické kotelně. Možná jste mě a druhého místostarostu viděli chodit v ul. Antonína Dvořáka a spolu s pracovníkem Teplospolu a.s. sprejovat na silnici a chodníky značky. Tyto značky znázorňují vedení teplovodního potrubí. Díky 80 % odběratelům, kteří podepsali sedmiletou smlouvu, vidí Teplospol a.s. tuto lokalitu jako stabilní, a tedy investuje a bude investovat nemalé peníze do modernizace. A právě díky těmto 80% odběratelům, kteří důvěřují Teplospolu a.s. patří dačická lokalita mezi nejlevnější v cenách tepla. V plánu je výměna potrubí, které rozvádí teplo ke všem odběratelům. Tato akce bude rozdělena do 4 etap, kdy bude vyřezáno staré potrubí a bude položeno nové s novou izolací. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, po topné sezóně v roce 2017 bude zahájena první etapa, která povede ul. A. Dvořáka na křižovatku ul. Dlouhá a dále po pravé straně. Vše se nyní projektuje a o harmonogramu prací BUDETE VČAS INFORMOVÁNI!

Pro úplnost co se děje na Dačické kotelně: již byl vyřazen a vyřezán starý kotel na uhlí, zprovozněn úplně nový plynový kotel, usazena kogenerační jednotka, ubourán byl komín a stará denní místnost pro topiče. Nyní dostává nový kabát fasáda a budou se také opravovat vstupní vrata. Prostě, aby vše odpovídalo moderním trendům, bylo pěkné a ekologičtější. Dále byl geometricky zaměřen a oddělen bývalý sklad uhlí od ostatních pozemků Teplospolu a.s., aby nic nebránilo ocenění této již nevyužívané nemovitosti.

Teplospol a.s. a Dačická kotelna nesmí být „Tajemný hrad v Karpatech“ a proto jsem navrhl panu řediteli, zda by po celkové rekonstrukci kotelny, udělal den otevřených dveří, kde bude možnost popovídat si s vedením společnosti. Teplospol a.s. se stala držitelem certifikátu CZECH Stability Award CZECH TOP 100 na dobu pěti let a v rámci ratingu dosáhla nejvyššího možného stupně AAA – excelentní.

 

Chci Vás také všechny poprosit, udělejte si čas a přijďte k volbám do krajského zastupitelstva a do senátu ČR 7. a 8.10. Dle kandidátek je vidět, že kandidujeme i my občané z Dačic a vždy je dobré podpořit a mít „někoho na kraji“. 

 

Miloš Novák, místostarosta, místopředseda dozorčí rady Teplospolu a.s.

15. 12. 2016