Slovo místostarosty

prosinec 2016

 Ke konci října investor DSO Vodovod Landštejn začal rekonstrukci části přívodního vodovodního řadu o průměru 250 mm v délce téměř 1,4 km u Dolního Bolíkova. Hotovo by mělo být do půlky prosince 2016.  Původní ocelové potrubí, které je součástí páteřního řadu ze Slavonic do Dačic, nahradí nové z litiny s životností 90 let. Důvodem této rekonstrukce je konec životnosti stávajícího vodovodního potrubí, což způsobuje poruchy a snížení tlaku vody v potrubí v důsledku vzniku inkrust. Cílem této investice za necelých 4,5 milionu korun bez DPH je předejít současným problémům a tím i zlepšení kvality dodávané vody. Dalším důvodem je snížení ztrát při dodávkách vody do této lokality. Ještě v letošním roce proběhne výměna armatur ve vodojemu ve Slavonicích, která by měla také přispět k lepším dodávkám vody a to až do Dačic. V Lipolci bylo osazeno čidlo na vodojemu, aby včas upozornilo na minimální hladinu vody. I na příští rok se plánuje několik kroků, které by měly zlepšit kvalitu dodávané pitné vody. První a hlavním je, že se začne celková rekonstrukce technologie Úpravny vody na Landštejně. Za další se osloví firma, která fyzickým měřením a dále v modelu simuluje různá nastavení, aby se následně docílilo nastavení ideálního stavu tlaku v Dačicích. Další se zpracovává studie a na ni naváže projektová dokumentace, která řeší nynější stav na Č. Vrchu v Dačicích, kdy vodojem pro Dačice v K. Vydří je za spotřebištěm a novým vodovodním řadem docílit, aby byl před spotřebištěm. Toto je v dikci DSO Vodovod Landštejn. 

 Odbor dotací a investic zažádal o dotace na prodloužení vodovodního řadu z Hostkovic do Lipolce. Na to musí navázat i projektová dokumentace rekonstrukce vodovodu v D. Němčicích, což je první krok k výměně potrubí v této místní části. 

 Na závěr mi dovolte, abych nám všem popřál hodné čerty, bohatého Ježíška a v roce 2017 ať se podaří nejen akce, které jsem výše pospal, ale i vše ostatní, co si přejeme. Hlavně ať jsme zdraví, šťastní a máme dobrou náladu. 

Miloš Novák, místostarosta

 

15. 12. 2016