Slovo místostarosty

leden 2017

Slovo místostarosty,

ani na dobrovolné hasiče nezapomněl Jěžíšek a ke konci roku 2016 jim přinesl dárky v podobě věcných prostředků. Bývalo zvykem, že dobrovolní hasiči dostávali ke konci roku z rozpočtu města finanční dary za jejich činnost. V roce 2016 jsem se rozhodl místo finanční hotovosti dobrovolným hasičům v Dačicích a místních částech koupit věcné prostředky. Tyto si nadefinovali velitelé a starostové jednotlivých sborů. Dačice již v průběhu roku dostaly pět nových moderních dýchacích přístrojů zn. Draeger v celkové hodnotě 232.000 Kč (dotace Jihočeského kraje 160.000). Byla jim zakoupena gola sada, startovací vozík a kabely, nabíječka, lano statické a pracovní stejnokroje PS II. Dále bylo financováno několik oprav a revizí v hodnotě 55.000 Kč.

Nezapomínáme ani na hasiče v místních částech (Lipolec, Hostkovice, Dolní Němčice, Bílkov, Chlumec, Malý Pěčín), kde nemají tolik ostrých zásahů, ale velice dobře pečují o svěřený majetek, techniku, udržují tradice a starají se o kulturní život ve svých obcích. Téměř ve všech hasičárnách proběhly stavební opravy a úpravy, které si místní v rámci brigád organizují sami. Město jim po dohodě proplácí materiál. Jsem rád, když se stávající budovy udržují, zvelebují a využívají. Za tuto dobrovolnickou činnost jim byly zakoupeny pracovní stejnokroje PS II, kalová čerpadla, zásahové hadice a opravy požární stříkačky v celkové hodnotě 80.000 Kč.

Velice si vážíme dobrovolnosti a nasazení hasičů a přejeme jim co nejméně „ostrých“ zásahů a pokud již nastane nebezpečná situace, ať se všichni vrátí v pořádku ke svým rodinám.

 

Bc. Miloš Novák

13. 2. 2017