Slovo místostarosty

duben 2017

Jak jste již zaregistrovali a jistě ještě registrovat budete, město se blíží k jednomu ze svých vytyčených cílů a tím je rekonstrukce Mateřské školy pracoviště Za Lávkami. Není to náš rozmar, že bychom si chtěli přidělat práci výstavbou nového komplexu, ale současné budovy tohoto pracoviště nejsou v dobré kondici a potřeba rodičů je umísťovat i mladší děti do školek. Tato rekonstrukce se dotkne opravdu všech občanů Dačic - roční snížení kapacity školek, vyroste zde zcela nová budova, bude zvýšený pohyb vozidel stavby. Bude to jedna z největší akcí, na které město získá dotace. Přínos bude bezesporu kladný. Ke zdárnému dokončení, ale uplyne ještě nějaký čas a zabere plno práce a úkolů. Hned tím prvním bude podání výpovědi z nájmu Domu dětí a mládeže, který dlouhodobě sídlí v těchto prostorech. Dům dětí a mládeže je stejně jako Základní umělecká škola zřizován Jihočeským krajem. Není to ze dne na den, ale bohužel se po roce a půl vyjednávání nepodařilo domluvit s Jihočeským krajem výstavbu nového Domu dětí a mládeže v ul. Bratrská za spolufinancování Města Dačice a Jihočeského kraje. Dům dětí a mládeže se mohl přestěhovat rovnou, bez hledání a využívání dočasných prostor. Doufám, že alespoň v tomto směru pomohla březnová návštěva radní a 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje v oblasti školství a sociálních věcí doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., která přislíbila pomoc. Hned dále naváže rozmisťování dětí a personálu do ostatních pracovišť MŠ v Dačicích a místních částí, aby od začátku září 2017 mohli všichni v klidu nastoupit na svá místa. Veškeré schůzky s rodiči bude organizovat ředitelka MŠ Dačice Mgr. Hana Švarcová za účasti zástupců města. Současně budeme vybírat zhotovitele, který provede demolici staré a výstavbu nové budovy. Vše plánujeme zvládnout do září 2018, proto prosím všechny o shovívavost, trpělivost, toleranci a vstřícnost, abychom rok bez jedné školy přečkali. Odměnou nám všem bude zcela nová, větší, modernější „Školka Za Lávkami“. 

 

Bc. Miloš Novák

9. 5. 2017