Slovo místostarosty

květen 2017

Dnes bych vám chtěl přinést myšlenku, se kterou si už delší dobu pohrávám a myslím, že je na čase ji otevřít více veřejně. Před několika týdny došlo k poškození pěti objektů v centru města. Tři nemovitosti byly přímo v majetku města. Nyní již známý vandal v časných ranních hodinách posprejoval čelní fasády domů na náměstí. Díky spolupráci Městské policie Dačice, Policie České republiky a majitelů domů se podařilo tohoto vandala dopátrat a to díky záznamům z kamer. To mě opět přimělo k myšlence nad potřebností/nepotřebností městského kamerového systému u nás v Dačicích a místních částech. Zřízení kamerového systému je citlivé téma. Všechna města v okolí, kde kamerový systém mají, si prošla diskuzí nad tématem zasahování do osobní svobody. Já osobně jsem příznivcem kamerového systému. Z profesního hlediska a po několika schůzkách s policií ČR, zástupci měst, kde kamerový systém mají, se vše jeví jako přínosné pro zvýšení bezpečnosti občanů. Kamery nejsou represivní složkou, ale preventivní.  Kamery nejsou tajnou součástí života, ale jejich umístění je veřejné a místa jsou zveřejněna. Jako strážník vím, že policisté v Dačicích nemohou obsáhnout celý katastr a to hlavně v nočních hodinách. Právě v tomto ohledu by technika velmi pomohla. Nechtěl bych, aby u kamerového systému seděl strážník a na monitoru sledoval veškeré dění. Kamerový systém by mohl fungovat v tzv. smyčce. Znamená to, že se vše nahrává a archivuje po určitou dobu (přibližně 10 dnů) a pokud dojde k porušení zákona, může pouze pověřená osoba na písemnou žádost orgánů činných v trestním řízení a soudů, tato data poskytnout. Pokud si je žádný orgán nevyžádá, záznam se automaticky přemazává novým. O každém poskytnutí záznamu se sepisuje úřední záznam, který slouží pro kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiných kontrolních orgánů. Zde máte přehled z okolních měst, kde jsem se telefonicky dotazoval, zda městský kamerový systém mají zbudován: Slavonice 14 kamer, Jemnice 5 kamer, Telč 14 kamer, Strmilov 8 kamer, Studená 10 kamer, Moravské Budějovice 18 kamer. Ve všech zmíněných městech se snížila kriminalita a zvýšila se objasněnost při šetření těchto případů. Všechna uvedená města začala s monitorováním center, kde je největší kumulace lidí a také monitorovala ulice vedoucí ven z měst. Až na požadavky místních obyvatel města reagují a rozšiřují počet kamer i např. na veřejná parkoviště a místa, kde se lidé necítí v bezpečí. Celý proces zavádění kamerového systému je běh na delší trať. Je zapotřebí získání důvěry občanů, že kamerový systém nebude zneužit. Další důležitou podmínkou je, že pořízením kamerového systému budou zachována všechna práva občanů. Následuje získání povolení od státních úřadů a v neposlední řadě také zajistit finanční prostředky. Jak jsem již výše uvedl, v okolních městech, kde kamery jsou, tak pomáhají. Nabízí se otázka k diskuzi - chceme v našem městě zvýšit bezpečnost výše zmíněným opatřením? 

 

Bc. Miloš Novák

14. 6. 2017